Privacyreglement Theatergroep Fusie- versie 1 april 2019

Theatergroep Fusie verwerkt persoonsgegevens van haar theaterbezoekers en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze gasten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Soort persoonsgegevens

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken:  Naam, telefoonnummer, e-mailadres en IP adres.

Doel van de gegevensverwerking

Theatergroep Fusie verzamelt persoonsgegevens van personen die bij Theatergroep Fusie tickets kopen, reserveringen plaatsen of anderszins diensten of producten van Theatergroep Fusie afnemen, van bezoekers van theatergroepfusie.nl, koopkaarten.com en van bezoekers die aangegeven hebben de  nieuwsbrief te willen ontvangen. (hierna gezamenlijk: “Gast(en)”) voor de volgende doeleinden:

Het uitvoeren en/of verwerking van transacties die via de website verlopen;

om Gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot het evenement waarvoor de Gast kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het evenement door te geven);

om de nieuwsbrief van Theatergroep Fusie toe te kunnen sturen aan Gasten die zich daarvoor hebben aangemeld;

om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Theatergroep Fusie van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Nieuwsbrief en mailings ontvangen

Onder meer bij het kopen van kaarten of reservering via de website wordt u de mogelijkheid geboden om via e-mail informatie over voorstellingen en evenementen waarvoor Theatergroep Fusie  kaarten verkoopt. Indien u ervoor kiest om op de hoogte te worden gehouden van voorstellingen, dan ontvang u vanaf dat moment aankondigingen van nieuwe voorstellingen.

Afmelden mailing

Onderaan de aankondiging per mail heeft u de mogelijkheid om u af te melden. Tevens kunt u een mail sturen naar info@theatergroepfusie.nl om u af te melden. 

Bewaren gegevens

Theatergroep Fusie bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien de Gast gedurende vijf jaar geen kaarten bij Theatergroep Fusie heeft gekocht of anderszins een product of dienst van Theatergroep Fusie  heeft afgenomen, wordt de ontvangen informatie verwijderd uit onze systemen.

Beveiliging en derden

Theatergroep Fusie  heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikken te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers en is de website alleen via https:// te openen.

Wijzigingen Privacy Verklaring

We kunnen deze  Privacy Verklaring van tijd tot tijd wijzigen en zullen op onze website dan een update plaatsen.

Contact en vragen

Voor meer informatie en vragen over onze Privacy Verklaring kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) Marleen van Boxel via info@theatergroepfusie.nl. Daarnaast heeft u het recht om Theatergroep Fusie om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via e-mailadres info@theatergroepfusie.nl of schriftelijk via onderstaand adres o.v.v. “verzoek omtrent persoonsgegevens”: Theatergroep Fusie, Noorderweg 2  1221 AA Hilversum